Liber la schimbări din functii!

La nivel de unități au inceput procedurile de ocupare a posturilor vacante prin schimbare din functie.

Potrivit art. 55 alin. (4) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ,,funcţionarii publici cu statut special definitivi pot fi schimbaţi din funcţiile deţinute, în cadrul aceleiaşi unităţi, la cerere şi pot fi numiţi în alte funcţii prevăzute cu acelaşi coeficient de ierarhizare sau inferior, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.”

Metodologia o puteti citi aici.