O noua actiune in Instanta caștigată de Sindicatul Novo Legis.

03.05.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: CAFN1
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâţilor Administraţia Naţională a penitenciarelor şi Ministerul Justiţiei şi, pe cale de consecinţă, respinge ca inadmisibilă acţiunea formulată în contradictoriu cu aceşti pârâ?i. Admite în parte cererea formulată de reclamanţi reprezenta?i prin Sindicatul Novo Legis Botoşani în contradictoriu cu Penitenciarul Botoşani. Obligă pârâtul la plata către reclamanţi a majorării de 75 % a bazei de calcul lunare cuvenită fiecăruia pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaos săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care în conformitate cu reglementările legale nu se lucrează, pentru perioada 01.07.2014 -31.12.2014,Obligă pârâtul la plata către reclamanţi a dobânzii legale pentru sumele mai sus menţionate, calculată începând cu data naşterii dreptului şi până la achitarea lor integrală. Respinge ca nefondată acţiunea formulată de reclamanţii: Aştefănoaei Ciprian Eugen, Ciocan Gică, Cojocaru Paula Rodica, Corneanu Florica, Croitoriu Ciprian, Grădinariu Ionuţ, Ilucă Adrian, Ivănuţă Vasile, Mete Petre Relu, Olaru Liviu şi Rotariu Teodor. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare , care se va depune la Tribunalul Botoşani, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţa publică din 03.05.2018.
Document: Hotarâre  356/2018  03.05.2018

http://portal.just.ro/40/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=4000000000087084&id_inst=40