Noi condiții în care polițiștii de penitenciare pot beneficia de concedii de odihnă plătite

În informațiile privind agenda ședinței Guvernului României din 27 mai 2021, proiectul de la cap. III, pct. 13 a fost adoptat prin HG. 65 pentru aprobarea condițiilor în care polițiștii de penitenciare pot beneficia de concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite, concedii fără plată și bilete de odihnă, urmând a fi publicat în Monitorul Oficial al României.

Proiectul de HG adoptat de Guvern, care va abroga HG nr. 1.946/2004, vizează aprobarea condițiilor în care polițiștii de penitenciare pot beneficia de concedii.

Potrivit proiectului adoptat de Executiv, ca element de noutate, se prevede că zilele de sărbători legale în care nu se lucrează, stabilite prin legislația națională, precum și zilele libere plătite stabilite prin acordul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

În plus, pentru polițiștii de penitenciare nou-încadrați și pentru cei care nu au lucrat pe tot parcursul anului, durata concediului de odihnă se va stabili proporțional cu perioada de activitate prestată și în raport cu vechimea în muncă, prevedere care nu este cuprinsă în HG-ul actual. În egală măsură, perioadele de incapacitate temporară de muncă și cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se vor considera, la stabilirea concediului de odihnă anual, perioade de activitate prestată.

Programarea de principiu a concediilor se va face până la sfârșitul anului calendaristic în curs, și nu până la 15 decembrie, cum prevede HG nr. 1.946/2004, pentru anul următor, cu consultarea polițiștilor de penitenciare și se va aproba de șeful structurii respective. Aceste concedii se vor programa eșalonat, ca și acum, în tot cursul anului, ținându-se seama de activitățile specifice desfășurate și de nevoile personale ale polițiștilor de penitenciare, fără ca numărul celor aflați în același timp în concediu de odihnă să depășească o treime din efectivul structurii.

De asemenea, dacă o persoană al cărei concediu este reglementat prin proiectul de HG adoptat urmează să îndeplinească activități profesionale specifice postului ocupat, prezența acesteia fiind indispensabilă, efectuarea concediului anual de odihnă îi va fi reprogramată sau amânată, acesta fiind un alt element de noutate propus în cadrul proiectului.

Situațiile în care concediul de odihnă ar putea fi întrerupt vor fi, conform documentului menționat, următoarele:

situația în care concediul a fost amânat sau reprogramat pentru că polițistul urma să îndeplinească activități profesionale specifice postului ocupat, prezența acestuia fiind indispensabilă ori este în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă;
când femeia polițist de penitenciar intră în concediu de maternitate;
pentru nevoi de serviciu neprevăzute;
ori la cererea polițistului, pentru motive obiective, cererea urmând a fi aprobată de către conducătorul penitenciarului, situație nouă, introdusă în proiectul de HG.

Conform documentului adoptat de Executiv, “în cazul în care, după ce polițistul de penitenciare a efectuat concediul de odihnă, raportul său de serviciu cu unitatea a încetat ca urmare a îndeplinirii condițiilor de pensionare, acesta nu este obligat să restituie unității cota-parte din drepturile bănești aferente concediului, corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu”.

Această prevedere se va aplica și în situația celui pentru care raportul de serviciu cu unitatea a încetat ca urmare a împlinirii limitei de vârstă, dar fără drept la pensie, precum și în cazul încetării raportului de serviciu ca urmare a decesului. Astfel, proiectul de HG indică, în mod expres, situațiile în care acești bani nu se restituie. Însă, pentru orice alte situații, așa cum apare în documentul amintit, polițistului îi va reveni obligația să restituie cotă-parte din aceste drepturi bănești, corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat concediul.

Proiectul de HG păstrează prevederea actuală conform căreia, pe lângă concediul de odihnă anual la care au dreptul, polițiștii de penitenciare care își desfășoară activitatea în locuri de muncă cu condiții deosebite (vătămătoare, grele sau periculoase), stabilite astfel potrivit legii, vor avea dreptul, potrivit proiectului, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă suplimentar, cu o durată cuprinsă între 3 și 14 zile calendaristice.

De asemenea, “pentru alte motive temeinic fundamentate”, așa cum se prevede în proiectul de HG, în mod excepțional, polițiștii de penitenciare vor avea dreptul la concedii fără plată, cu durată maximă de 90 de zile calendaristice, anual, pentru rezolvarea unor situații personale. În legislația actuală, pentru această situație este prevăzută o „durată însumată între 30 și 90 de zile calendaristice”. 

Zilele de sărbători legale în care nu se lucrează, stabilite prin legislația națională, precum și zilele libere plătite stabilite prin acordul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

În 2021, sunt 15 sărbători legale. 8 zile libere pică în weekend și 7 în timpul săptămânii:

1 ianuarie – Anul Nou – zi liberă sărbătorită vineri;

2 ianuarie – A doua zi după Anul Nou – zi liberă sărbătorită sâmbătă;

24 ianuarie – Ziua Principatelor Române (Mica Unire) – zi liberă sărbătorită duminică;

30 aprilie – Vinerea mare – zi liberă sărbătorită vineri;

1 mai – Ziua Muncii – zi liberă sărbătorită sâmbătă;

2 mai – Paștele 2021 – zi liberă sărbătorită duminică;

3 mai – A doua zi de Paște Ortodox – zi liberă sărbătorită luni;

1 iunie – Ziua Copilului – zi liberă sărbătorită marți;

20 iunie – Rusalii – zi liberă sărbătorită duminică;

21 iunie – A doua zi de Rusalii – zi liberă sărbătorită luni;

15 august – Adormirea Maicii Domnului – zi liberă sărbătorită duminică;

30 noiembrie – Sfântul Andrei – zi liberă sărbătorită marți;

1 decembrie – Ziua Națională a României – zi liberă sărbătorită miercuri;

25 decembrie – Crăciunul – zi liberă sărbătorită sâmbătă;

26 decembrie – A doua zi de Crăciun – zi liberă sărbătorită duminică.