Sindicatul Novo Legis invitat la Comisia de dialog social la sediul Prefecturii Botoșani

        Vineri 23 noiembrie 2018, la sediul Prefecturii Botosani are loc Comisia de dialog social la  nivelul administratiei publice locale, unde Sindicatul Novo Legis pe baza reprezentativitatii sindicale de la nivelul Penitenciarului Botosani va participa pentru a aduce la cunostinta atat problemele cu care Penitenciarul Botosani se confrunta, cat si de interes national.

Din cadrul comisiei de dialog social la nivelul administratiei publice locale fac parte:

  1. prefectul judetului Botosani , precum si reprezentanti ai prefectului si ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, numiti prin ordin de catre prefect;
  2. presedintele consiliului judetean Botosani;
  3. reprezentantii partenerilor sociali – reprezentantii confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national, 
  4. experti – organizatiile sindicale si patronale, in functie de tematica abordata, pot fi asistate de experti, care vor participa in baza unui mandat;
  5. invitati – la propunerea presedintelui comisiei de dialog social, plenul comisiei poate aproba participarea unor invitati cu statut nepermanent. In cazul dezbaterii care necesita participarea reprezentantilor altor institutii publice, presedintele comisiei de dialog social are obligatia de a-i invita la sedintele comisiei;
  6. reprezentantul inspectoratului teritorial de munca – la lucrarile comisiilor de dialog social constituite in plan teritorial va fi invitat un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pentru asigurarea asistentei metodologice.